Logo PuraLuft

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła lub weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (magazyn adresowy: Puraluft GmbH, Gröblitzer Weg 1, 09306 Rochlitz, Niemcy, E-Mail: info@puraluft.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo lub e-mail wysłany pocztą). Mogą Państwo wykorzystać w tym celu załączony wzór formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki cofnięcia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu od niniejszej umowy, zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności. W celu dokonania tego zwrotu wykorzystamy te same środki płatnicze, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami z powodu tego zwrotu.

Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary, które można wysłać paczką pocztową

Musisz zwrócić lub przekazać towar do naszego magazynu Puraluft GmbH, Gröblitzer Weg 1, 09306 Rochlitz, Niemcy bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym powiadomisz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli wyślesz towar przed upływem okresu czternastu dni.

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Za ewentualną utratę wartości towaru musisz zapłacić tylko wtedy, gdy ta utrata wartości niekoniecznie jest spowodowana badaniem charakteru, właściwości i funkcjonowania towaru.

 

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza i odesłanie go do naszego magazynu Puraluft GmbH, Gröblitzer Weg 1, 09306 Rochlitz, Niemcy, E-Mail: info@puraluft.pl

Ja/my (*) niniejszym odstępuję od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*):

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*):
- Nazwa konsumenta(-ów):
- Adres konsumenta(-ów):
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej):
- Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.

Nasze usługi:
Bezpłatna wysyłka
od 266,09 zł
24 miesiące
Gwarancja
Gwarancja zwrotu pieniędzy
Założona w 2018 roku, na początku 2021 roku rozpoczęliśmy działalność gospodarczą w Niemczech jako PuraLuft GmbH. Marka "Made in Germany" to nasz punkt ciężkości, a także pasja i zaangażowanie. Nasze wartości stanowią podstawę naszych wzajemnych kontaktów i tym samym gwarantują wyjątkową jakość naszych produktów. Więcej
Der grüne Punkt Label
VDE geprüft
SSL verschlüsselt
Metody płatności
Partner wysyłkowy
DHL Logo
dpd Logo
Hermes Logo
PuraLuft © 2024.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wybierz język:
usercart