Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza zwrotnego lub pod następującym adresem:

Puraluft GmbH

Straße der Jugend 18

14974 Ludwigsfelde

E-Mail: info@puraluft.pl

Tel : 0800 583 77 53

poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez przesłanie formularza na stronie internetowej, listownie, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów o dostawę towarów nieprefabrykowanych, dla których wytworzenia decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta, a także dla umów o dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu.

Konsekwencje odwołania

Jeśli odwołasz tę umowę, zwrócimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybrania przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa mieć), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić spłaty, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie przedstawisz dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Towary, które można wysłać paczką

Musisz zwrócić lub przekazać towar na podany przez nas adres niezwłocznie po anulowaniu, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Towary, które nie mogą być wysłane jako paczka

Odbieramy towar. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości 79 EUR.

Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Koniec odwołania

Metody Płatności
Główny partner wysyłkowy
Mit diesem Logo mцchten wir zeigen, dass wir Kunde beim Grьnen Punkt sind, und damit unseren Pflichten zur Systembeteiligung nach dem Verpackungsgesetz nachkommen wollen.
usercartphone-handsetcrossmenulist