Ogólne warunki handlowe Puraluft GmbH

§1 Zastosowanie do przedsiębiorców i definicje terminów

(1) Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich dostaw między nami a konsumentem w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

(2) „Konsument” w rozumieniu niniejszych warunków to każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, którego nie można przypisać ani jej działalności gospodarczej, ani prowadzonej na własny rachunek działalności zawodowej.

§2 Zawarcie umowy, przechowywanie tekstu umowy

(1) W przypadku zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego www.puraluft.pl obowiązują następujące przepisy dotyczące zawierania umowy.

(2) Jeśli umowa zostanie zawarta, umowa jest z nią zawarta

Puraluft GmbH

Straße der Jugend 18

14974 Ludwigsfelde

Deutschland

warunki.

(3) Prezentacja towaru w naszym sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty umowy z naszej strony, a jedynie niewiążące zaproszenie konsumenta do zamówienia towaru. Zamawiając żądany towar, konsument składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna.

(4) Po otrzymaniu zamówienia w naszym sklepie internetowym obowiązują następujące zasady: Konsument składa wiążącą ofertę umowy, przechodząc pomyślnie procedurę zamawiania udostępnioną w naszym sklepie internetowym.
Konsument przed wiążącym złożeniem zamówienia może powrócić do strony internetowej, na której zapisane są dane klienta i poprawić lub poprawić błędy wpisane poprzez naciśnięcie przycisku „Wstecz” w przeglądarce internetowej, której używa po sprawdzeniu swoich danych Zamykanie przeglądarki internetowej anulować proces zamawiania. Otrzymanie zamówienia potwierdzamy bezpośrednio automatycznie generowanym e-mailem („potwierdzenie zamówienia”). Dzięki temu przyjmujemy Twoją ofertę.

(5) Przechowywanie tekstu umowy dla zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego: Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Państwu dane zamówienia oraz nasze warunki e-mailem. W każdej chwili możesz również zapoznać się z warunkami na www.puraluft.pl.

§3 Ceny, koszty wysyłki, płatność, termin płatności

(1) Podane ceny zawierają ustawowy podatek obrotowy i inne składniki cenowe. Ponadto dodatkowe jakiekolwiek koszty wysyłki.

(2) Konsument ma możliwość zapłaty kartą kredytową, PayPal, Giropay, EPS.

§4 Dostawa

(1) Wszystkie oferowane przez nas produkty są gotowe do natychmiastowej wysyłki, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w opisie produktu.

§5 Zastrzeżenie własności

Zastrzegamy sobie prawo własności do towaru do czasu pełnej zapłaty ceny zakupu.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza zwrotnego lub pod następującym adresem:

Puraluft GmbH

Straße der Jugend 18

14974 Ludwigsfelde

E-Mail: info@puraluft.pl

Tel : 0800 583 77 53

poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. poprzez przesłanie formularza na stronie internetowej, listownie, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów o dostawę towarów nieprefabrykowanych, dla których wytworzenia decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta, a także dla umów o dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu.

Konsekwencje odwołania

Jeśli odwołasz tę umowę, zapłacimy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza oferowana standardowa dostawa przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić spłaty, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie przedstawisz dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać towar na podany przez nas adres niezwłocznie po anulowaniu, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformujesz nas o anulowaniu niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Towary, które nie mogą być wysłane jako paczka

Odbieramy towar. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości 79 EUR.

Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

§7 Regulacje umowne dotyczące kosztów zwrotu w przypadku rezygnacji

Masz towar natychmiast, a w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy

Puraluft GmbH

Straße der Jugend 18

14974 Ludwigsfelde

do zwrotu lub przekazania. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§8 Język umowy

Jako język umowy dostępny będzie wyłącznie język niemiecki.

Status Ogólnych Warunków Kwiecień 2020

Metody Płatności
Główny partner wysyłkowy
Mit diesem Logo mцchten wir zeigen, dass wir Kunde beim Grьnen Punkt sind, und damit unseren Pflichten zur Systembeteiligung nach dem Verpackungsgesetz nachkommen wollen.
usercartphone-handsetcrossmenulist